Laden..

"Pensioen is een gecompliceerde arbeidsvoorwaarde"

Advisering ondernemingen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Werkgevers en werknemers betalen samen premies die soms meer dan 20% van het bruto salaris bedragen. Die bijdrage moet er voor zorgen dat werknemers een pensioen kunnen opbouwen waarmee ze na pensionering samen met de AOW voldoende inkomsten hebben om zorgeloos van hun pensioen te kunnen genieten.

Pensioen is echter ook een gecompliceerde arbeidsvoorwaarde die in de komende jaren niet eenvoudiger gaat worden. Voor veel werkgevers is het niet eenvoudig om de ontwikkelingen op pensioengebied bij te houden. En toch wordt dat wel van werkgevers verwacht. Want werkgevers hebben sinds 1 juli 2015 een aantal extra verplichtingen gekregen met name in de communicatie naar werknemers/OR.

Een goede reden voor werkgevers om een adviseur in dienst te nemen die voor de noodzakelijke informatie en ondersteuning kan zorgen. Berger Pensioen Consultancy kan hiervoor zorgen.

    Diensten
 • Op de hoogte houden van ontwikkelingen op pensioengebied
 • Adviseren bij wijzigingen van wet- en regelgeving
 • Contractsonderhandelingen met verzekeraars
 • Ondersteuning ondernemingsraad
 • Overleg met bonden en ondernemingsraad
 • Pensioenbijeenkomsten personeel
 • Inloop spreekuur werknemers
 • Rapportages inzake internationale accounting zoals IFRS en FASB
 • Controle verzekeringsadministraties
 • Opstellen budgetten
 • Maken van lange termijn prognoses
 • Berekeningen in het kader van dispensatie bedrijfstakpensioenfondsen
Berger Pensioen Consultancy

Berger Pensioen Consultancy heeft een jarenlange ervaring met de advisering aan ondernemingen. Daarbij heeft Berger Pensioen Consultancy een gedegen kennis van de pensioenmarkt opgebouwd.

Voorts beschikt Berger Pensioen Consultancy over alle vereiste WFT-diploma’s. Door de actuariële kennis kan tot slot een adequaat advies worden gegeven voor de middellange en lange termijn.

Geïnteresseerd? Neem contact op voor het maken van een afspraak. Graag gaan wij met u in overleg over op welke wijze wij de pensioenlast wat van uw schouders kunnen halen.

Neem contact op

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.