Laden..

"het zijn moeilijke
tijden voor
pensioenfondsen"

Advisering pensioenfondsen

De werkzaamheden voor pensioenfondsen zijn in de afgelopen jaren explosief toegenomen als gevolg van veranderende (striktere) wet- en regelgeving. Meer governance-eisen en strengere toezichteisen zorgen er voor dat de complexiteit voor pensioenfondsen en dus ook voor de besturen enorm is gegroeid. Daarnaast speelt natuurlijk de verslechtering van de financiële positie een belangrijke rol. De noodzaak tot korten van pensioenaanspraken komt steeds dichterbij. Premies zullen in de komende jaren als gevolg de lage rente gaan toenemen. Tot slot is de algemene waardering van pensioen en pensioenfondsen op een laag niveau. Kortom, het zijn moeilijke tijden voor pensioenfondsen!

Dan is het prettig als er iemand is die voor de nodige ondersteuning kan zorgen. Berger Pensioen Consultancy kan op basis van de lange ervaring en de kennis hier voor zorgen. Wij kunnen u ondersteunen met de volgende diensten:

    Bestuurlijk
 • Het bestuur adviseren over het strategisch beleid
 • Het ondersteunen bestuur bij het nemen van besluiten
 • Optreden als sparringpartner voor het bestuur
 • Bijwonen van/participeren in vergaderingen
 • Uitvoerende werkzaamheden van bestuur overnemen
 • Het ondersteunen van Verantwoordingsorgaan
 • Bestuursfuncties, Verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan
    Financieel 
 • Het opstellen van lange termijn prognoses van de financiële positie en de premie
 • Het opstellen van dekkingsgraadrapportages
 • Het uitvoeren van ALM-studies en haalbaarheidstoetsen
 • Het adviseren bij wijzigingen van wet-en regelgeving
 • De vaststelling van actuariële risico’s en herverzekering daarvan
 • Het opstellen van de abtn en het bijhouden daarvan
 • Het opstellen van een herstelplan
 • Berekening (minimaal) Vereist Eigen Vermogen

Onze dienstverlening wordt voor u op maat gemaakt. Het is daarbij ook mogelijk om andere diensten dan hierboven omschreven overeen te komen.

Neem contact op

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.