Laden..

"Een belangrijke rol
in dat geheel speelt
de certificerend actuaris"

Certificering pensioenfondsen

Eens per jaar moeten pensioenfondsen de balans opmaken. Dat gebeurt in de 1e helft van het jaar, uiterlijk op 30 juni van een kalenderjaar moeten pensioenfondsen de zogenaamde Jaarstaten bij DNB indienen. De werkzaamheden die daarvoor moeten worden verricht wordt ook wel het jaarwerk genoemd. Een belangrijke rol in dat geheel speelt de certificerend actuaris. Deze controleert onder andere of de technische voorzieningen voldoende prudent zijn vastgesteld, of de premie kostendekkend is geweest en doet een uitspraak over de financiële positie van het pensioenfonds. Voorts geeft hij een Actuariële Verklaring af.

Berger Pensioen Consultancy kan de actuariële certificering voor uw fonds verzorgen in de persoon van Lex Berger.

 

Certificerend actuaris

Lex Berger is actuaris en sinds 2006 ingeschreven in het Register van Certificerende Actuarissen bij het Koninklijk Actuarieel Genootschap en als zodanig bevoegd om de actuariële certificering van uw fonds te verzorgen. Hij heeft in de afgelopen jaren meerdere (bedrijfstak)pensioenfondsen gecertificeerd en dus een ruime ervaring opgebouwd.

Hij maakte bij zijn vorige werkgever deel uit van de Service Line Certificering en was onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarwerkprocessen en het maken van tools en templates zoals het certificeringsrapport.

Daarnaast was hij in de periode 2007-2017 lid van de werkgroep Actuariële Verklaring voor Pensioenfondsen, als laatst als voorzitter. De werkgroep was verantwoordelijk voor het opstellen van de Actuariële Verklaring en het maken van guidance met betrekking tot het gebruik en de invulling van de Actuariële Verklaring.

Neem contact op 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact op.